LABORATORIUM ANALITYCZNE I MIKROBIOLOGICZNE


  Laboratorium analiz medycznych

Laboratorium prowadzi badania z zakresu hematologii, biochemii klinicznej i analityki medycznej.

Laboratorium bierze udział w ogólnopolskiej kontroli hematologicznej i biochemicznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Laboratorium jest zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

W wyposażeniu swoim posiada:

Analizator hematologiczny - w pełni zautomatyzowany sterowany mikroprocesorem analizator hematologiczny stosowany w badaniach In vitro próbek pełnej krwi.

Oznaczane parametry morfologii krwi to:

- WBC, LYM%, LYM#, Mon%, MON#, GRA%, GRA#
- RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW
- PLT, MPV, PDV, PCT oraz krzywa rozkładu: WBC, RBC, PLT

Spektofotometr - umożliwia wykonywanie badań biochemicznych w cyklu automatycznym. Dokonuje pomiarów absorbcji światła przez substancję ciekłą, wyznacza stężenie badanych roztworów wg prawa Lamberta-Beera i wykonuje badania kinetyczne w enzymologii. Z zakresu biochemii laboratorium wykonuje następujące badania:

- wapń całkowity
- magnez
- żelazo
- białko całkowite
- mocznik
- kreatynina
- kwas moczowy
- glukoza
- bilirubina całkowita
- cholesterol
- HDL cholesterol
- trójglicerydy
- ASPAT
- ALAT
- amylaza
- fosfataza zasad

Analizator moczu - automat odczytujący paski testowe do analizy moczu. Instrument mierzy barwę i ilość światła odbitego od pola testowego. W badaniu ogólnym moczu aparat oznacza:

- GLU(glukoza)
- BIL (bilirubina)
- KET (ciała ketonowe)
- SG (ciężar właściwy)
- PH (odczyn)
- PRO (białko)
- URO (urobilinogen)
- NIT (azotyny)
- BLO ( krew utajona)
- LEU (leukocyty)
- BARWA


Laboratorium wykonuje również badania: ASO, CRP, RF, WR, testy na obecność krwi w kale, grupy krwi.
Wykonujemy także rozmazy krwi obwodowej z liczeniem wzoru odsetkowego leukocytów pod mikroskopem i oglądanie osadu moczu pod mikroskopem.

  Laboratorium Diagnostyczno-Mikrobiologiczne

Laboratorium oferuje badania specjalistyczne:

- hormony (tarczycy itp.)
- markery nowotworowe
- alergeny
- badania mikrobiologiczne
- badania parazytologiczne

Laboratorium wyposażone jest w system ELISA i EIA do oznaczenia antygenów i ilościowego określenia przeciwciał pojawiających się w przebiegu zakażeń. Sprzęt i aparatura podstawowa to cieplarki, lodówki, eksykatory, mikroskopy, autoklawy i wiele innych.