SZKOLENIA

 Prowadzący :

lek. stom. Elżbieta Krężlik
1990  Dyplom lekarza stomatologa na Akademii Medycznej wydział lekar-ski, oddział stomatologii - Łódź
od 1990  Prywatna praktyka stomatologiczna
od 1997  Praktyka implantologiczna
1997  specjalizacja pierwszego stopnia stomatologii ogólnej
od 1997  Europejskie Centrum Implantologii Sudimplant - Tuluza Francja
od 2000  Właściciel NZOZ (stomatologia, pra-cownia diagnostyki RTG, USG, labo-ratorium analityczne, poradnie spe-cjalistyczne)
2001-
-2002
Instytut Progresywnych Technik Stomatologicznych Prof. A. Opanasi-juk - Ukraina Kijów
2002 Klinika implantologiczna Karlsruhe Trinon Titanium Niemcy
Przedstawiciel na Polskę niemieckiej firmy Trinon Titanium GmbH
Przedstawiciel na Polskę włoskiej firmy Bioteck
2003 Wiceprezes Polskiego Stowarzysze-nia Implantologicznego
Członek Niemieckiej Organizacji Im-plantologicznej DGZI
Członek Ogólnoświatowej organizacji Implantologicznej ICOI
Członek Niemieckiej Organizacji Im-plantologicznej DGOI
Wykładowca Ogólnopolskiego Cen-trum Szkoleniowego Q-Implant
ICOI Fellowship
Członek Zarządu PSI
2004 Advanced Techniques In Oral Implantology for lecturers
2005 ICOI Diplomate (International Congres of Oral Implantology)
2004 Klinika Uniwersytecka Santa Clara - Kuba
Wykładowca wielu szkoleń i praktycznych warsztatów z zakresu implantologii w Polsce, Ukrainie, Niemczech, we Włoszech i na Kubie
lek. stom. Arkadiusz Krężlik
1990  Dyplom lekarza stomatologa na Akademii Medycznej wydział lekar-ski, oddział stomatologii - Łódź
od 1990  Prywatna praktyka stomatologiczna
od 1997  Praktyka implantologiczna
1997  specjalizacja pierwszego stopnia stomatologii ogólnej
od 1997  Europejskie Centrum Implantologii Sudimplant - Tuluza Francja
od 2000  Właściciel NZOZ (stomatologia, pra-cownia diagnostyki RTG, USG, labo-ratorium analityczne, poradnie spe-cjalistyczne)
Członek Zarządu Polskiego Stowa-rzyszenia Implantologicznego
Członek Niemieckiej Organizacji Im-plantologicznej DGZI
Członek Ogólnoświatowej organizacji Implantologicznej ICOI
Członek Niemieckiej Organizacji Im-plantologicznej DGOI
Wykładowca Ogólnopolskiego Cen-trum Szkoleniowego Q-Implant
2001-
-2002
Instytut Progresywnych Technik Stomatologicznych Prof. A. Opanasi-juk - Ukraina Kijów
2002 Klinika implantologiczna Karlsruhe Niemcy
2003 ICOI Fellowship
Członek Zarządu PSI
Przedstawiciel na Polskę niemieckiej firmy Trinon Titanium GmbH
Przedstawiciel na Polskę włoskiej firmy Bioteck
2004 Klinika Uniwersytecka Santa Clara - Kuba
2004 Advanced Techniques In Oral Implantology for lecturers
2005 ICOI Diplomate (International Congres of Oral Implantology)
Wykładowca wielu szkoleń i praktycznych warsztatów z zakresu iplantologii w Polsce, Ukrainie, Niemczech, we Włoszech i na Kubie
Biegły sądowy w dziedzinie implan-tologii
AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ W POLSCE
22 czerwiec 2009 - Pierszy stopień szkolenia implantologicznego

23 czerwiec 2009 - Drugi stopień szkolenia implantologicznego

SZKOLENIE SINUS - LIFT

"Nowoczesne metody regeneracji tkanek kostnych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegu sinus liftingu i augmentacji przy wykorzystaniu urządzenia PIEZOTOME (Acteon) i materiałów regeneracyjnych flex spiongiosa i flex kortykalny (firmy Bioteck) oraz osteosyntezy i implantów ( firmy Trinon Titanium)".


wiecej informacjii >>

INTENSYWNY KURS IMPLANTOPROTETYCZNY

Intensywny Kurs Implantoprotetyczny IKIP - POLSKA


MARATON NA KUBIE - KUBASZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA DWÓCH POZIOMACH

 1. Lekarze nieimplantujący, rozpoczynający praktykę implantologiczną
  • kwalifikacja pacjentów implantologicznych
  • wskazania i przeciwwskazania do implantacji
  • minimum gabinetowe
  • przedstawienie systemu Q-IMPLANT
  • etap chirurgiczny Q-IMPLANT
  • etap protetyczny Q-IMPPLANT
  • etap laboratoryjny Q-IMPLANT
  • warsztaty na fantomach
 2. Lekarze implantujący
  • typy implantów w systemie Q-IMPLANT
  • nadbudowy na implantach systemu Q-IMPLANT (mosty, protezy na zatrzaskach, belki)
  • techniki przedimplantacyjne (splitting, sinus lift, augmentacje)
  • obciażenie implantów natychmiastowe,
  • implantacja bezposrednio po ekstracji
Na kazdym poziomie szkolenia zabieg in vivo - bezpośrednia asysta, bezpośrednia wizja na salę konferencyjną

Szkolenia odbywaja się w soboty w grupach 6-7 osobowych.
Istnieje mozliwośc zorganizowania w innym dniu niż sobota i w innych godzinach - w zależności od liczby uczestników.
Wydajemy certyfikat uczestnictwa.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE !!!


PLAN SZKOLENIA

godz. 11:00 - częśc teoretyczna
godz. 12:30 - przerwa
godz. 12:45 - częśc praktyczna
ok. godz. 14:15 - przerwa
ok. godz. 14:30 - dyskusja
ok. godz. 15:00 - zabieg implantacji u pacjenta
- dyskusja

Bank BPH SA oddział Piotrków Tryb.
1910 6000 7600 0032 6000 5341 44

wpłaty za szkolenia